دبستان پسرانه کیان دوره‌ دوم

دبستان پسرانه کیان

تلفن: 05138460410 | 05138460411

پست الکترونیک: boy-es@kiansch.com

آدرس مجموعه:
مشهد ، فلسطین 13 ، نبش چهارراه اول

کادر اداری مدرسه
مدیریت
آقای ناصری
معاونت پرورشی
آقای ابراهیمی
معاونت آموزشی
آقای آزادخواه
معاونت آموزشی
خانم قهرمانلو
معاونت اجرایی
سرکار خانم سروش
مشاور تخصصی تیزهوشان
سرکار خانم مهدوی
آموزگاران دبستان پسرانه کیان
آقای اعظمی
ریاضی
آقای آل‌داود
علوم تجربی
آقای خوشدل
ادبیات فارسی
آقای ذبیحی
هنر و تربیت‌بدنی
آقای بزرگمهر
قرآن
خانم رضایی
ریاضی
آقای وحدانی
ادبیات فارسی
سرکار خانم حسین‌زاده
ادبیات
آقای مشعوف
اجتماعی
فهرست