اهداف و چشم انداز

تلاش می کنیم برای...

ترویج فضائل اخلاقی

ایجاد روحیه پژوهش

توسعه فرهنگ نماز و نماز جماعت

ارتقای کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری

بهره مندی از کادر آموزشی و تربیتی متخصص

کشف استعداد های هنری و شرکت در مسابقات

آشنایی دانش آموزان با مشاغل و محیط اجتماعی

تربیت فراگیرانی آشنا به هویت اسلامی و ملی خود

آماده سازی دانش آموزان برای ورود به دانشگاه های کشور

حضور برتر دانش آموزان در مسابقات علمی و درسی و فرهنگی و هنری

تربیت دانش آموزانی فرهیخته از نظر اخلاقی و ارزش های والای انسانی

ایجاد علاقه قلبی نسبت به خالق یکتا و خاندان اهل بیت(ع) و ولایت فقیه

بهره مندی دانش آموزان از کارگاه آزمایشگاه، فعالیت های تجربی و عملی، مطالعه و تحقیق

تاکید بر فعالیت های فوق برنامه، به عنوان وسیله ای جهت شناخت و کشف و پرورش استعداد های فردی و تشخیص علاقه و ذوق واقعی

فهرست