دبستان پسرانه کیان دوره‌ اول

دبستان پسرانه کیان

تلفن: 05137618096 | 05137632321

پست الکترونیک: boy-es@kiansch.com

آدرس مجموعه:
مشهد ، فلسطین 14 ، بعد از چهارراه اول ، پلاک 65

کادر اداری مدرسه
مدیریت
سرکار خانم ثاقب عادل
معاونت آموزشی
سرکار خانم راستا
معاونت آموزشی و فناوری
سرکار خانم مشهدی
معاونت اجرایی
سرکار خانم حشمتی
مربی بهداشت
سرکار خانم مجیدی
مشاور تخصصی تیزهوشان
سرکار خانم مهدوی
آموزگاران دبستان پسرانه کیان
سرکار خانم غفرانی
آموزگار پایه اول
سرکار خانم احمدی
آموزگار پایه اول
سرکار خانم علی‌پور
آموزگار پایه اول
سرکار خانم آرمند
آموزگار پایه دوم
سرکار خانم سهیلی
آموزگار پایه دوم
سرکار خانم سخاوتی
آموزگار پایه سوم
سرکار خانم علیزاده
آموزگار پایه سوم
سرکار خانم فریورنیا
آموزگار پایه چهارم
سرکار خانم فضلی
آموزگار پایه چهارم
فهرست