آموزشگاه کنکور

آموزشگاه کنکور پسرانه کیان

تلفن: 05138424444 | 05138414444

پست الکترونیک: boy-concours@kiansch.com

آدرس مجموعه:
مشهد ، فلسطین 3 ، نبش چهارراه دوم

تلفن: 09152009175

پست الکترونیک: girl-concours@kiansch.com

آدرس مجموعه:
مشهد ، نبش وکیل آباد 9

هیأت علمی آموزشگاه کنکور کیان
حسابان و ریاضیات تجربی

اسماعیلی مود ، رضائی پژند ، سجادی ، طوفانی ، نصیری ، حاجی بابایی

هندسه و گسسته

پزشکی ، کامران ، نخعی

فیزیک

بنی هاشمی ، حیدری ، منشادی ، ظریفیان

شیمی

جغتایی ، رضادوست ، ضیافتی ، غدیرزاده ، قاسم پور

زیست شناسی

استاد ، اویس قرنی ، شفیعی

زبان خارجه

رهنما ، عسگریان ، هاشمی ، فلاح

ادبیات فارسی

ابراهیم زاده ، افشاریان ، تاج الدین ، عبدالله زاده ، وطن پور

معارف اسلامی

دریانورد

عربی

رضائی رنجبر ، روح بخش ، معینی زاده ، مجاهد

مشاوره و برنامه ریزی

دپارتمان مشاوره تخصصی کنکور کیان

دپارتمان حسابان ، ریاضیات ، هندسه و گسسته
دپارتمان زیست شناسی و فیزیک
دپارتمان شیمی
دپارتمان دروس عمومی
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و خانواده
فهرست