دسته بندی: سالن های مطالعه

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان خراسان رضوی حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای سبزیان و هیئت همراه در طی رویدادی از سالن مطالعه برادران کیان بازدید...
عرض تبریک به خانواده بزرگ کیان بابت افتتاح اولین سالن مطالعه تحت نظارت اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و نهاد کتابخانه های عمومی...
فهرست