دسته بندی: دبیرستان دوره دوم دخترانه

پس از برگزاری کنکور تجربی مرحله اول 1401 در 29 دی ماه وبیناری جهت تحلیل آزمون با حضور اساتید برجسته کنکور و مدیریت آموزشگاه کنکور...
برگزاری همایش زیست شناسی دکتر مهدی استاد مبحث گیاهی توسط مجتمع آموزشی کیان جمعه 18 آذر ماه 1401 سالن همایش نور
فهرست