مـجـتـمـع آمـوزشــی کـیــان بـرگزار مـی کـنـد...

سری همایش های زیست شناسی ویژه کنکور 1403
مبحث : گیاهی 1 و گیاهی 2
زمان برگزاری :
پنج شنبه و جمعه ، 5 و 6 بهمن 1402
ساعت 15 الی 19
مکان برگزاری : بین آبکوه 2 و 4 ، سالن همایش نور
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا برگزاری بزرگترین همایش زیست گیاهی کنکور
همین حالا ثبت‌نام کنید..

سری همایش های زیست شناسی دکتر مهدی استاد از سر گرفته شد!

سری همایش های زیست شناسی
دکتر مهدی استاد
از سر گرفته شد!